}
Drevorezba

Vážení návštevníci,


prijmite pozvanie na stránky umeleckej drevorezby.
Jednotlivé výrobky, ktoré sú v nej umiestnené,
začali vznikať v roku 2008. 
Ak by ste sami chceli
začať vyrezávať, môžete prostredníctvom
elektronickej pošty požiadať o radu.

V prípade vážneho záujmu 
je možné dohodnúť
sa na osobnom stretnutí i praktickom cvičení.

www.umelecka-drevorezba.sk