}
Knižné tituly

 

Košice

 Oslobodenie duše v prežití lásky a odpustenia
20. január 2019 od 17:00-19:00 hod.
Synergia
Orlia ulica 2
Roman Mišovie a Tomáš Lajmon