}
Cesta vzostupu

V nasledovných multimediálnyh odkazoch
nájdete zoznam relácie "Cesta vzostupu",
ktoré sa uskutočnili na vlnách rádia Slobodný vysielač. 

Ich cieľom je podnietiť v ľuďoch túžbu po hľadaní
vyššieho zmyslu života a priviesť tak našu spoločnosť
na vyšší stupeň duchovnej i spoločenskej zrelosti. 

Relácie si môžete vypočuť a aj stiahnúť do Vášho počítača.

 
http://www.slobodnyvysielac.sk

28.11.2018 Cesta vzostupu 85
téma: Príroda vracia úder !
hostia: Milan Šupa , moderuje: Mário Kováčik

31.10.2018 Cesta vzostupu 84
téma: Nevydáš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu !
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

17.10.2018 Cesta vzostupu 83
téma: Nepokradneš !
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

07.09.2018 Cesta vzostupu 82
téma: Nescudzoložíš
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

10.08.2018 Cesta vzostupu 81
téma: Védy a kresťanstvo
hostia: Milan Šupa , moderuje: Mário Kováčik

27.07.2018 Cesta vzostupu 80
téma: Nezabiješ!
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

13.07.2018 Cesta vzostupu 79
téma: Cti otca i matku
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

29.06.2018 Cesta vzostupu 78
téma: Iný pohľad na Inakosť
hostia: Robert Čunderlík a Dr. Ivan Rusnák , moderuje: Mário Kováčik

15.06.2018 Cesta vzostupu 77
téma: O deštruktívnom princípe nemravnosti v umení a v živote
hostia: Šupa Milan , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

01.06.2018 Cesta vzostupu 76
téma: Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť?
III. časť
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

18.05.2018 Cesta vzostupu 75
téma: Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť?
II. časť Desatoro Božích prikázaní v hlbších súvislostiach
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

04.05.2018 Cesta vzostupu 74
téma: Prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť?... Desatoro Božích prikázaní v hlbších súvislostiach
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

20.04.2018 Cesta vzostupu 73
téma: Tyran na tróne múdreho kráľa... Budeme hľadať symbolickú múdrosť, ukrytú v rozprávkových príbehoch
starých spisovateľov. Pokúsime sa objasniť jej nesmierny
a nadčasový význam pre súčasnosť
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

06.04.2018 Cesta vzostupu 72
téma: Vražda alebo spása? Doznievanie Veľkej noci...
hostia: Karol Tóth , moderuje:Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

16.03.2018 Cesta vzostupu 71
téma: Kruh pre prirodzenú pomoc v živote...
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

09.03.2018 Cesta vzostupu 70
téma: Odpustenie na hlbších rovinách vedomia II. časť
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

23.02.2018 Cesta vzostupu 69
téma: Odpustenie na hlbších rovinách vedomia?
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

09.02.2018 Cesta vzostupu 68
téma: Mystika a záhrobie alebo cesta Svetla?
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

26.01.2018 Cesta vzostupu 67
téma: Posledný súd! Prečo už nemáme veľa času?
hostia: Milan Šupa, moderuje: Mário Kováčik

12.01.2018 Cesta vzostupu 66
téma: Fenomén bohatstva a chudoby na ceste
duchovného rastu II.
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

05.01.2018 Cesta vzostupu 65
téma: Fenomén bohatstva a chudoby na ceste
duchovného rastu...
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

22.12.2017 Cesta vzostupu 64
téma: Súmrak a úsvit vo vedomí človeka - Čo sa udialo pred dvomi tisícročiami na zemi ?
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

03.11.2017 Cesta vzostupu 63
téma: Úrovne vedomia II. časť
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

22.9.2017 Cesta vzostupu 62
téma: Úrovne vedomia I.
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

9.8.2017 Cesta vzostupu 61
téma: Varovné znamenia doby II. časť
hostia: Tomáš Lajmon , moderuje: Mário Kováčik

28.7.2017 Cesta vzostupu 60
téma: O výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi.
Poctivo a pravdivo!
hostia: Mgr.art Milan Šupa , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

30.6.2017 Cesta vzostupu 59
téma: Pôvodné duchovno Slovanov versus kresťanstvo.
O príčinách ich stáročného vzájomného konfliktu. …
hostia: Mgr.art Milan Šupa , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

2.6.2017 Cesta vzostupu 58
téma: Varovné znamenia doby I. časť…
Kto je človek? Ako sa mal prejavovať vo svojom živote,
ak by sa vyvíjal v súlade so svojim vývojovým predurčením
a ako sa naproti tomu prevažne prejavuje v súčasnosti?
hostia: Mgr.art Milan Šupa , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

19.5.2017 Cesta vzostupu 57
téma: Duchovné príčiny migračnej krízy v Európe...
O všednej téme v nevšedných súvislostiach...
hostia: Mgr.art Milan Šupa , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

21.4.2017 Cesta vzostupu 56
téma: Bruno Groning: "Nevyliečiteľné neexistuje"
hostia: Ľudmila Tothová, Tereza Valentínová , moderuje: Tomáš Lajmon, Mário Kováčik

07.4.2017 Cesta vzostupu 55
téma: Zvíťaz nad sebou samým a zvíťazíš nad svetom !
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

31.3.2017 Cesta vzostupu 54
téma: Oslobodenie duše a nájdenie krásy života...
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

10.3.2017 Cesta vzostupu 53
téma: Citlivé duchovno spoločenské témy 3. časť.
Eutanázia a jej hlbšie súvislosti
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

24.2.2017 Cesta vzostupu 52
téma: Citlivé duchovno spoločenské témy 2. časť
Hlbší pohľad na narodenie a život postihnutých detí
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

03.2.2017 Cesta vzostupu 51
téma: Citlivé duchovno-spoločenské témy 1. časť
Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

09.12.2016 Cesta vzostupu 50
téma: Hľadanie hlbšieho zmyslu Vianoc za sprievodu fujary
hostia: Dušan Holík, JUDr.Ing. Stanislav Čistý, Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

18.11.2016 Cesta vzostupu 49
téma: Nepoznané duchovné príčiny spoločenského
a svetového diania
hostia: Tomáš Lajmon, Milan Šupa, moderuje: Mário Kováčik

11.11.2016 Cesta vzostupu 48
téma: Sekty a slobodné spoločenstvá II
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

28.10.2016 Cesta vzostupu 47
téma: Sekty a slobodné spoločenstvá
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

16.09.2016 Cesta vzostupu 46
téma: Mimozemské civilizácie a duchovná cesta človeka
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

02.09.2016 Cesta vzostupu 45
téma: Energia myšlienky - nepoznaný zdroj sily nového tisícročia
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

19.08.2016 Cesta vzostupu 44
téma: Stupne duchovného rozhľadu 2
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

29.07.2016 Cesta vzostupu 43
téma: Stupne duchovného rozhľadu 1
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

22.07.2016 Cesta vzostupu 42
téma: Rozhovor o životnej ceste človeka II.časť
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

17.06.2016 Cesta vzostupu 41
téma: Varovný predobraz darovaný ľudstvu
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

03.06.2016 Cesta vzostupu 40
téma: Rekapitulácia, nové výhľady a postrehy
poslucháčov – voľná diskusia o relácii Cesta vzostupu.
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

27.05.2016 Cesta vzostupu 39
téma: Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel II. časť
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

13.05.2016 Cesta vzostupu 38
téma: Krádež za bieleho dňa alebo ako sme nechali
odcudziť vlastnú identitu
hostia: JUDr. Ing. Stanislav Čistý, LL.M, moderuje: Tomáš Lajmon

06.05.2016 Cesta vzostupu 37
téma: Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

22.04.2016 Cesta vzostupu 36
téma: Nepodmienený príjem – pomoc alebo úskalie?
hostia: Marek Magda a Vy…, moderuje: Tomáš Lajmon

15.04.2016 Cesta vzostupu 35
téma: Rovnováha v živote a prírodnom dianí
hostia: Marek Magda, moderuje: Tomáš Lajmon

01.04.2016 Cesta vzostupu 34
téma: Medziľudské a partnerské vzťahy
hostia: MUDr. Ivan Rusnák CSc., moderuje: Tomáš Lajmon

25.03.2016 Cesta vzostupu 33
téma: Právo – umenie dobra a spravodlivosti alebo služba
hostia: JUDr. Ing. Stanislav Čistý, moderuje: Tomáš Lajmon

26.02.2016 Cesta vzostupu 32
téma: Rozhovor o životnej ceste človeka
hostia: Mário Kováčik , moderuje: Tomáš Lajmon

12.02.2016 Cesta vzostupu 31
téma: Súčasný školský systém – skutočne jediná
možnosť pre naše deti?
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

22.01.2016 Cesta vzostupu 30
téma: Sebestačnosť na ceste k slobode
hostia: Marek Magda, moderuje: Tomáš Lajmon

15.01.2016 Cesta vzostupu 29
téma: Imigračná kríza – netušené duchovné súvislosti
hostia: Mgr. Art Milan Šupa, moderuje: Tomáš Lajmon

23.12.2015 Cesta vzostupu 28
téma: Úloha muža v dnešnej nejednoduchej situácii
hostia: Aleš Svoboda, moderuje: Tomáš Lajmon

04.12.2015 Cesta vzostupu 27
téma: Ochrana vyššieho vedomia v otrasoch
a zmätenosti dnešných dní
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

06.11.2015 Cesta vzostupu 26
téma: Cesta múdrosti
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Mário Kováčik

16.10.2015 Cesta vzostupu 25
téma: Čo chýba súčasnému školstvu
hostia: Mgr. Art Milan Šupa, moderuje: Tomáš Lajmon

02.10.2015 Cesta vzostupu 24
téma: Sloboda a zodpovednosť 2
hostia: Aleš Svoboda, moderuje: Tomáš Lajmon

18.09.2015 Cesta vzostupu 23
téma: O živote človeka, jeho zmysle, cieli a ako
nám choroby pomáhajú ho dosiahnuť..
hostia: MUDr. Ivan Rusnák CSc, moderuje: Tomáš Lajmon

28.08.2015 Cesta vzostupu 22
téma: Ako sa stať úspešným obchodníkom ?
hostia: Roman Mišovie, moderuje: Tomáš Lajmon

14.08.2015 Cesta vzostupu 21
téma: Umenie – prekliatie i požehnanie
hostia: Mgr. Art Milan Šupa, moderuje: Tomáš Lajmon
Časť relácie bude venovaná voľnej diskusii s Karlom Křížom.

31.07.2015 Cesta vzostupu 20
téma: Sloboda a zodpovednosť...
hostia: Aleš Svoboda, moderuje: Tomáš Lajmon

17.07.2015 Cesta vzostupu 19
téma: Krása a tvorivosť - Cesta k naplneniu a sobode ducha...
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

12.06.2015 Cesta vzostupu 18
téma: Mier a porozumenie...
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

15.05.2015 Cesta vzostupu 17
téma: Dokončenie témy a ľudskom vedomí
za prahom pozemskosti
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

25.03.2015 Cesta vzostupu 16
téma: Vedomie za prahom pozemskosti IV.časť
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

13.02.2015 Cesta vzostupu 15
téma: Ľudské vedomie za prahom pozemskosti III. časť.
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

16.01.2015 Cesta vzostupu 14
téma: Ľudské vedomie za hranicou pozemskosti 3. časť,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

31.10.2014 Cesta vzostupu 13
téma: Ľudské vedomie za prahom pozemskosti II. časť
/čo sa pravdepodobne deje s nejednou dušou človeka
vo chvíli, keď z tohto sveta prechádza na tzv. druhý breh/,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koronii

03.10.2014 Cesta vzostupu 12
téma: Ľudské vedomie za prahom pozemskosti. /čo sa pravdepodobne deje s nejednou dušou človeka vo chvíli,
keď z tohto sveta prechádza na tzv. druhý breh/,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

22.08.2014 Cesta vzostupu 11
téma: Trest a spravodlivosť II.časť,
hostia: Tomaš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

15.08.2014 Cesta vzostupu 10
téma: Trest a spravodlivosť 1. časť - hlbší pohľad na morálnu oprávnenosť udeľovania trestov,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

25.07.2014 Cesta vzostupu 9
téma: Duchovná úloha mužského princípu II. časť,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

20.06.2014 Cesta vzostupu 8
téma: Duchovná úloha muža - cesta cti a rytierskosti,
hostia: Tomáš Lajmon a Roman Mišovie, moderuje: Boris Koroni

23.05.2014 Cesta vzostupu 7
téma: Najpriamejšia cesta k premene spoločnosti bez
použitia vojen a násilia - prelomové poznanie,
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni /reláciu vysielame naživo z Klubu SV, všetci ste srdečne vítaní/

25.04.2014 Cesta vzostupu 6
téma: Žena a jej poslanie pri obrode Zeme,
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni /naživo z Klubu SV - všetci ste srdečne vítaní/

14.04.2014 Cesta vzostupu 5
téma: Osobná duchovná zodpovednosť IV. časť - duchovné príčiny chorôb /ako sa poznanie širšieho kontextu ľudského bytia priamo prejavuje na zdraví ľudí i liečení ťažkých ochorení, môžeme aj bez utrpenia predísť ťažkému osudu, ktorý by nás musel zaslúžene postretnúť?/
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni

04.04.2014 Cesta vzostupu 4
téma: Osobná duchovná zodpovednosť III. časť,
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni

28.03.2014 Cesta vzostupu 3
téma: Osobná duchovná zodpovednosť II. časť,
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni

21.02.2014 Cesta vzostupu 2
téma: Osobná duchovná zodpovednosť,
hostia: Tomáš Lajmon, moderuje: Boris Koroni

24.01.2014 Cesta vzostupu 1
nová pravidelná relácia s hosťom Tomášom Lajmonom,
téma: Cesta vzostupu národa, moderuje: Boris Koroni