}
Spoločné podujatia

 Vážení čitatelia,

vitajte na stránke, kde Vám ponúkame pozvánky na niektoré spoločné podujatia, ktorých cieľom je prehĺbenie vzájomných medziľudských vzťahov a podporenie vnútorného rastu každého z nás. Všetky podujatia, ktoré na tejto stránke predstavujeme, sú verejného charakteru a môže sa ich zúčastniť každý človek bez ohľadu na svoju svetonázorovú orientáciu, vek, či pohlavie. Podstatné je, aby sa opravdivo snažil o svoje zušľachtenie a mal úctu k iným ľudom, ich názorom a rozdielnostiam. Veríme, že sa s mnohými z Vás na niektorom z našich podujatí stretneme a spoločne prežijeme zmysluplné a obohacujúce chvíle.