}
Spoločné podujatia

Ušľachtilosť a krása alebo zbrane a násilie?
Čo môže tento svet zmeniť k lepšiemu?

Poznáme, čo je ukryté v energii, ktorá je naplnená túžbou po pravej kráse a vyššom zmysle života?
Môže byť neviditeľná energia dobra, lásky a čistoty duše silnejšia ako najsilnejšie zbrane?
Ak áno, ako je to možné? Ako môžeme túto silu prijímať a správne využívať?

27. apríl 2018 v čase od 18:00 hod.
Grand hotel, Palackého 3477
Roman Mišovie, Tomáš Lajmon
Vstupné dobrovoľné